Saturday, December 17, 2011

Masa Kesusahan Yakub

Aku melihat orang-orang kudus meninggalkan bandar-bandar dan kampung-kampung. Mereka bergabung bersama dalam kumpulan-kumpulan. Mereka tinggal di tempat-tempat yang paling terpencil. Para malaikat membekalkan makanan dan minuman kepada mereka tetapi orang-orang yang tidak percaya menderita kelaparan dan kehausan. Kemudian aku melihat para pemimpin bumi mengadakan perundingan. Syaitan dan para iblisnya pula sibuk di sekeliling mereka. Aku melihat satu surat dengan salinan-salinannya  bertaburan di merata tempat di seluruh negeri. Surat itu memerintahkan: kecuali orang-orang salih meninggalkan kepercayaan mereka yang khusus itu, meninggalkan Sabat dan memelihara hari yang pertama dalam minggu, selepas satu tempoh yang ditentukan, orang-orang yang tidak percaya itu adalah bebas untuk membunuh mereka. Tetapi dalam tempoh ujian ini, orang-orang kudus bersikap tenang dan tenteram. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bersandar kepada janji-Nya bahawa akan disediakan jalan kelepasan bagi mereka. Di beberapa tempat yang lain, belumpun sampai masanya perintah itu dikuatkuasakan, orang-orang jahat itu bergegas maju ke arah orang-orang kudus untuk membunuh mereka. Tetapi para malaikat yang menyerupai pahlawan perang menentang mereka. Syaitan ingin sekali mengambil kesempatan itu untuk memusnahkan dan menghapuskan umat-umat kudus Yang Maha Tinggi. Tetapi Yesus menyuruh para malaikat-Nya melindungi mereka. Tuhan akan dipermuliakan di hadapan orang-orang yang tidak percaya di sekeliling umat-Nya dengan membuat satu perjanjian dengan mereka yang memelihara undang-undang-Nya. Yesus akan dipermuliakan dengan mengubah mereka yang setia tanpa mengalami kematian, mereka adalah orang-orang yang telah lama menunggu kedatangan Yesus.

Monday, December 12, 2011

Perutusan Malaikat ketiga Ditutup

35
Perhatianku dibawa kepada masa apabila perutusan malaikat ketiga hendak ditutup. Kuasa Tuhan hinggap pada umat-Nya. Mereka telah menyelesaikan pekerjaan dan disediakan untuk menghadapi masa kesukaran di hadapan mereka. Mereka telah menerima hujan akhir atau disegarkan oleh kehadiran Tuhan. Kesaksian hidup telah dipulihkan. Amaran keras terakhir diberitakan ke segala tempat. Perkara ini telah membangkitkan dan menimbulkan kemarahan kepada seluruh penduduk bumi yang tidak menerima perutusan itu.

Aku melihat malaikat-malaikat sibuk ke sana dan ke sini di syurga. Satu malaikat kembali dari bumi dengan buli-buli dakwat penulis di sisinya melaporkan kepada Yesus bahawa pekerjaannya telah di laksanakan dan orang-orang salih telah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian aku melihat Yesus yang telah melakukan pelayanan-Nya di hadapan Peti Perjanjian yang mengandungi Sepuluh Hukum, melemparkan ukupan ke bawah. Dia mengangkat tangan-Nya ke atas dan dengan suara yang kuat, berkata, “Sudah selesai!” Seluruh malaikat syurga menanggalkan mahkota masing-masing ketika Yesus membuat pengisytiharan penuh takzim, “Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran; barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya!”

Aku melihat bahawa setiap kes telahpun ditetapkan sama ada mati atau hidup. Yesus telah menghapuskan dosa-dosa umat-Nya. Dia telah menerima kerajaan-Nya dan pendamaian telah dilakukan untuk warga negara kerajaan-Nya. Ketika Yesus sedang mengadakan pelayanan-Nya dalam Sanktuari, penghakiman dijalankan ke atas orang-orang benar yang sudah mati diikuti dengan orang-orang benar yang masih hidup. Rakyat kerajaan itu sudah ditetapkan. Perkahwinan Domba sudah selesai. Kerajaan itu dan kebesaran kerajaan itu di bawah seluruh langit telah dikurniakan kepada Yesus dan pewaris keselamatan. Yesus memerintah sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuhan.

Ketika Yesus bergerak keluar dari tempat Maha Suci, aku mendengar deringan loceng-loceng pada pakaian-Nya dan ketika Dia meninggalkan tempat itu, satu awan gelap menutupi penghuni bumi. Pada ketika itu tidak ada lagi pengantara di antara orang-orang bersalah dengan Tuhan yang telah disinggung. Pada masa Yesus masih berdiri di antara Tuhan dengan manusia yang bersalah, satu kekangan diberikan kepada manusia. Tetapi bila Yesus berpindah dari perantaraan antara manusia dengan Bapa, kekangan itu telah dilepaskan dan Syaitan pun berkuasa atas manusia. Adalah mustahil malapetaka dicurahkan selagi Yesus masih menjalankan upacara-Nya di Sanktuari. Tetapi bila pekerjaan-Nya di situ sudah selesai, bila pengantaraan-Nya sudah berakhir, tidak ada satupun yang akan dapat menahan murka Tuhan. Murka-Nya itu akan memecahkan kepala orang-orang berdosa yang bersalah yang tanpa pelindung itu yang telah meremehkan keselamatan dan membenci teguran. Selepas pengantaraan Yesus tamat, masa ini adalah yang menakutkan.  Orang-orang salih pada masa yang menakutkan itu, selepas berakhirnya pengantaraan Yesus, hidup dalam pandangan Tuhan yang kudus tanpa satu pengantara. Setiap kes sudah diputuskan dan setiap permata telah dikira. Yesus berlengah sekejap di luar apartmen Sanktuari syurga. Dosa-dosa yang telah diakui ketika Yesus berada di tempat Maha Suci, Yesus letakkan semula kepada pemula dosa iaitu si Jahat. Dia mesti menerima hukuman dari dosa-dosa ini.

Kemudian aku melihat bahawa Yesus menanggalkan pakaian keimamatan-Nya dan menggantikannya dengan jubah di raja – pada kepala-Nya banyak mahkota, satu mahkota dalam satu mahkota –dengan dikelilingi oleh seluruh malaikat, Yesus meninggalkan syurga.

Malapetaka demi malapetaka menimpa penghuni bumi. Sebahagian dari mereka mengecam Tuhan dan mengutuk-Nya. Sebahagian yang lain bergegas menemui umat Tuhan dan merayu supaya diajar bagaimana melepaskan diri daripada penghakiman Tuhan. Tetap orang-orang salih itu tidak mempunyai apa-apa lagi untuk mereka. Air mata terakhir bagi orang-orang berdosa telah dicurahkan. Doa mengazabkan yang terakhir telahpun dilafazkan. Beban terakhir telahpun dipikul. Tidak ada lagi suara belas kasihan yang merdu menjemput mereka. Nota amaran terakhir telahpun diberikan. Pada masa orang-orang salih dan seluruh syurga berminat untuk keselamatan mereka, orang-orang berdosa itu sendiri tidak berminat untuk diselamatkan. Kehidupan dan kematian telah disediakan di hadapan mereka. Banyak orang yang mengingini kehidupan tetapi mereka langsung tidak berusaha mendapatkannya. Mereka tidak memilih kehidupan dan kini tidak ada lagi darah pendamaian untuk menyucikan orang-orang berdosa. Tidak ada lagi Juruselamat berbelas kasihan yang merayu untuk mereka dan berseru, “Kasihanilah, kasihanilah orang berdosa itu untuk seketika lamanya.” Seluruh syurga bersatu dengan Yesus, ketika mereka mendengar kata-kata yang menggerunkan, “Sudah selesai. Sudah berakhir.” Rancangan penyelamatan telah dilaksanakan. Tetapi sedikit sahaja orang yang menerima rancangan itu. Ketika suara merdu belas kasihan semakin padam, rasa ketakutan dan kegerunan menyelubungi mereka. Amat jelas sekali dalam pendengaran mereka, kata-kata, “Sudah terlambat! Sudah terlambat!”

Mereka yang tidak menghargai firman Tuhan bergegas ke sana dan ke sini. Mereka mengembara dari laut ke laut dan dari utara ke timur mencari firman Tuhan. Malaikat itu berkata, “Mereka tidak akan menemuinya, akan ada kebuluran di daratan. Bukan kebuluran akan roti atau dahagakan air tetapi mendengar akan Firman Tuhan. Apakah yang mereka tidak akan berikan untuk satu kata restu dari Tuhan? Tetapi tidak, mereka mesti terus lapar dan dahaga. Hari demi hari mereka meremehkan penyelamatan. Mereka lebih menghargai keseronokan dan kekayaan duniawi daripada tarikan dan harta syurga. Mereka telah menolak Yesus dan menghina orang-orang salih-Nya. Mereka yang cemar tetap cemar untuk selama-lamanya.”

Sebahagian besar orang-orang jahat itu sangatlah marah bila menderita dari kesan-kesan malapetaka itu. Suatu pemandangan azab yang menakutkan. Ibubapa dengan pahitnya menegur anak-anak mereka dan anak-anak menegur ibu bapa mereka, anak-anak lelaki menegur anak-anak perempuan dan sebaliknya. Suara tangisan yang kuat kedengaran dari segala arah, “kamulah yang telah menghalang saya daripada menerima kebenaran itu, kebenaran yang dapat menyelamatkan saya daripada tempoh yang amat teruk ini. Orang-orang itu berpaling kepada para pelayan rohani dengan kebencian yang sangat pahit, menegur dan mengatakan kepada mereka, “Kamu tidak pernah memberi amaran kepada kami. Kamu telah memberitahu kami bahawa seluruh bumi akan diubah dan berseru, “Damai, damai”  untuk melenyapkan rasa ketakutan yang timbul. Kamu tidak pernah memberitahu kami tentang masa ini. Mereka yang memberi amaran kepada kami tentang masa ini, kamu kata fanatik dan orang jahat yang akan merosakkan kami.” Aku melihat pelayan-pelayan rohani itu tidak terlepas daripada murka Tuhan. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah sepuluh kali ganda lebih berat daripada yang dialami oleh para pengikut mereka.

Rujuk : Yehzkiel 9:2-11; Daniel 7:27; Hosea 6:3; Amos 8:11-13; Wahyu 16, 17:14

Thursday, December 08, 2011

Seruan Lantang

34
Aku melihat malaikat-malaikat bergegas ke sana ke mari di syurga. Mereka turun ke bumi dan naik lagi ke syurga, bersedia bagi kegenapan beberapa peristiwa penting. Kemudian aku melihat satu lagi malaikat perkasa disuruh turun ke bumi dan menyatukan suaranya dengan malaikat yang ketiga serta memberikan kuasa dan kekuatan kepada perutusannya. Kuasa besar dan kemuliaan diserahkan kepada malaikat itu. Ketika dia turun ke bawah, bumi diterangi dengan kemuliaannya. Terang yang bersinar di belakang dan di hadapan malaikat itu menerobos ke semua tempat ketika dia berseru dengan perkasa, dengan satu suara yang kuat, berkata, “Sudah roboh, sudah roboh Babel kota besar itu, ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci.” Mesej kejatuhan Babel yang telah diberikan oleh malaikat kedua diberikan sekali lagi dengan tambahan tentang kecurangan yang telah menyusup masuk ke dalam gereja-gereja sejak 1844. Pekerjaan malaikat ini datang kena pada masanya, bergabung dalam pekerjaan besar terakhir perutusan malaikat ketiga, ketika pekerjaan itu berkembang menjadi satu seruan lantang. Umat Tuhan diangkat di mana-mana untuk berdiri pada masa pencubaan yang mereka akan hadapi tidak lama lagi. Aku melihat satu terang besar bersinar atas mereka  dan mereka bersatu dalam perutusan serta tanpa takut memberitakan dengan kuasa besar perutusan malaikat ketiga.

Malaikat-malaikat diutus untuk membantu malaikat perkasa dari syurga itu dan aku mendengar suara-suara seperti datangnya dari pelbagai arah, mengatakan, “Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bahagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.” Perutusan ini kedengarannya seperti satu tambahan kepada perutusan ketiga, bergabung dengannya, seperti seruan tengah malam menyertai perutusan malaikat kedua pada tahun 1844. Kemuliaan Tuhan hinggap pada orang-orang salih yang sabar menanti dan mereka dengan tidak takut-takut memberi amaran terakhir yang penuh takzim, mengisytiharkan kejatuhan Babel dan memanggil umat Tuhan keluar daripadanya supaya mereka terlepas daripada kemusnahan yang mengerikan.

Terang yang dipancarkan kepada orang-orang yang menunggu itu, menerobos ke merata tempat dan mereka yang mempunyai sebarang terang dalam gereja, yang tidak pernah mendengar dan menolak ketiga-tiga perutusan itu menyahut panggilan itu lalu meninggalkan gereja-gereja yang sudah jatuh. Banyak di antara mereka yang telah bertahun-tahun dalam pertanggungjawaban sejak perutusan ini diberikan dan terang bersinar ke atas mereka. Mereka mendapat keistimewaan untuk memilih hidup atau mati. Sebahagian memilih hidup dan mengambil pendirian dengan mereka yang menantikan Tuhan serta menuruti semua hukum-hukum-Nya. Perutusan ketiga adalah untuk melakukan pekerjaannya. Semua orang akan diuji ke atasnya dan mereka yang dikasihi dipanggil keluar daripada pertubuhan keagamaan. Satu kuasa pendorong menggerakkan orang-orang yang jujur sementara manifestasi kuasa Tuhan menimbulkan ketakutan dan mengekang saudara mara dan sahabat handai. Mereka tidak berani dan tidak juga berkuasa menghalang orang-orang yang merasakan pekerjaan Roh Tuhan yang ada pada diri mereka. Panggilan terakhir telah dilaksanakan hingga kepada para hamba yang miskin sekalipun dan yang warak di antara mereka dengan air muka yang rendah hati meluahkan lagu-lagu kegirangan yang teramat sangat kerana menjangkakan penyelamatan mereka yang menggembirakan itu kerana tuan mereka tidak dapat mengawasi mereka lagi, sebab satu ketakutan dan kekaguman membuatkan mereka terdiam.

Mukjizat perkasa pun berlaku, yang sakit disembuhkan, tanda-tanda dan keajaiban mengikuti orang-orang yang percaya. Tuhan melakukan pekerjaan-Nya dan setiap orang salih tanpa menghiraukan akibat-akibatnya menuruti hati nurani masing-masing.

Mereka bersatu dengan kumpulan yang memelihara semua hukum Tuhan dan mereka mengumandangkan perutusan ketiga dengan kuasa hingga ke seberang laut. Aku melihat bahawa perutusan ketiga akan ditutup dengan kuasa dan kekuatan yang jauh lebih besar daripada seruan tengah malam.

Hamba-hamba Tuhan, dikurniakan dengan kuasa dari atas dengan wajah mereka yang bersinar-sinar dan bercahaya dengan penyerahan suci mara terus menyelesaikan pekerjaan mereka dan memberitakan perutusan dari syurga. Jiwa-jiwa yang bertaburan di seluruh badan-badan keagamaan menyahut pangilan itu dan orang-orang yang dikasihi itu bergegas keluar daripada gereja-gereja yang akan mengalami kemusnahan sebagaimana Lot bergegas keluar daripada Sodom sebelum kemusnahannya. Umat Tuhan diangkat dan diperkuatkan dengan kemuliaan gemilang yang jatuh ke atas mereka dengan berkelimpahan, menyediakan mereka untuk bertahan dalam masa godaan. Satu suara banyak orang kedengaran kepadaku di merata tempat, mengatakan, “Di sinilah kesabaran orang-orang salih, merekalah yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan iman kepada Yesus.”

Rujuk : Kejadian 19;  Wahyu 14:12, 18:2-5

Sunday, December 04, 2011

Dosa-Dosa Babilon

33
Aku melihat keadaan pelbagai gereja sejak dari malaikat kedua memberitakan kejatuhan gereja-gereja itu. Mereka telah bertumbuh lebih cemar, namun mereka masih menggunakan nama sebagai penganut-penganut Kristus. Adalah mustahil membezakan di antara mereka dengan dunia. Pemimpin rohani mereka mengambil ayat-ayat daripada Firman tetapi berkhutbah tentang hal-hal yang menyenangkan. Hati yang sudah biasa tidak akan membantah terhadap perkara tersebut. Hanya roh dan kuasa kebenaran dan penyelamatan oleh Kristus yang menjadi kebencian bagi hati duniawi. Tidak ada satupun dalam pelayanan popular yang boleh membangkitkan kemarahan Syaitan menyebabkan orang-orang berdosa menggeletar atau mengenakan kepada hati atau nurani mengenai hakikat yang menakutkan bahawa ada satu penghakiman yang akan datang segera. Manusia jahat biasanya menyenangi satu formaliti tanpa kerohanian yang betul dan mereka akan membantu serta menyokong satu agama sedemikian. Kata malaikat itu, “Tidak ada, yang kurang daripada seluruh perisai kebenaran, yang dapat mengatasi dan mengekalkan kemenangan ke atas kuasa-kuasa kegelapan.” Syaitan telah memiliki sepenuhnya gereja-gereja itu sebagai satu tubuh. Kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia itulah yang diberi tumpuan dan bukannya kebenaran firman Tuhan yang jelas dan terang. Kata malaikat itu, “Persahabatan dan roh dari dunia sedang bermusuhan dengan Tuhan.” Apabila kebenaran dalam kesederhanaan dan dalam kekuatan sebagaimana pada zaman Yesus diangkat menentang roh dunia, roh penganiayaan akan bangkit dengan serta merta. Banyak, sangat banyak orang mengaku sebagai Kristian yang tidak mengenal Tuhan. Ciri-ciri hati yang sudah biasa dengan dunia tidak pernah berubah dan minda duniawi kekal bermusuhan dengan Tuhan. Mereka merupakan hamba-hamba setia Syaitan walaupun mereka menggunakan nama yang lain.

Aku melihat bahawa sejak Yesus meninggalkan tempat yang suci di Sanktuari syurga itu dan telah memasuki kelubung kedua, gereja-gereja itu telah ditinggalkan sebagaimana orang-orang Yahudi. Gereja-gereja itu telah diisi dengan segala burung yang cemar dan dibenci. Aku melihat kekejian dan kejahatan besar dalam gereja-gereja namun mereka masih mengaku sebagai Kristian. Pengakuan-pengakuan, doa-doa  dan gesaan-gesaan mereka merupakan kekejian pada pandangan Tuhan. Kata malaikat itu, “Tuhan tidak akan menghidu di dalam perkumpulan mereka.” Mementingkan diri, menipu dan memperdaya adalah amalan biasa mereka tanpa teguran daripada hati nurani mereka. Di atas semua ciri-ciri kejahatan itu, mereka mencampakkan jubah agama. Aku diperlihatkan kepada keangkuhan gereja-gereja yang pada nama sahaja. Tuhan bukan dalam pemikiran mereka. Tetapi minda duniawi memenuhi diri mereka. Mereka menghiasi tubuh badan mereka yang fana lagi miskin, kemudian memandang kepada diri mereka sendiri dengan penuh kepuasan dan keseronokan. Yesus dan malaikat-malaikat-Nya memandang mereka dalam kemarahan. Kata malaikat itu, “Dosa-dosa dan keangkuhan mereka sudah sampai ke syurga. Bahagian untuk mereka sudah disediakan. Pengadilan dan penghakiman sudah begitu lama tertidur tetapi akan bangun tidak lama lagi.” Firman Tuhan, “Pembalasan kepunyaan-Ku dan Aku akan membalaskannya.” Ancaman yang menakutkan daripada malaikat ketiga akan menjadi kenyataan dan mereka akan minum daripada murka Tuhan. Seluruh iblis yang tidak terkira banyaknya tersebar di seluruh bumi. Gereja-gereja dan pertubuhan-pertubuhan agama dipenuhi oleh iblis-iblis itu. Mereka memandang ke atas badan-badan agama itu dengan penuh kegembiraan, sebab jubah agama telah menutupi jenayah dan kejahatan yang terbesar sekali.

Seluruh syurga melihat dengan marah; manusia, ciptaan Tuhan, telah jatuh kepada keadaan paling rendah, setara dengan ciptaan tidak berakal oleh sesama manusia.

Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Juruselamat yang dikasihi yang belas kasihan-Nya sentiasa digerakkan ketika Dia menyaksikan penderitaan manusia, benar-benar terlibat dalam dosa besar dan teruk ini, berurusan dengan perhambaan dan jiwa-jiwa manusia. Malaikat-malaikat telah mencatat semuanya itu. Hal itu telah dicatat dalam buku. Air mata hamba abdi salih lelaki dan perempuan, terdiri daripada bapa-bapa, ibu-ibu dan anak-anak, abang-abang dan kakak-kakak, semuanya di simpan di syurga. Azab, keazaban manusia dibawa dari satu tempat ke satu tempat, dijual beli. Tuhan akan menahan murka-Nya untuk sedikit masa sahaja. Kemurkaan-Nya akan membakar bangsa ini, terutama sekali terhadap badan-badan agama yang telah memberi persetujuan dan terlibat secara langsung dalam urusan pedagangan yang dahsyat ini. Dalam ketidakadilan, penindasan dan penderitaan sedemikian, banyak orang yang mangaku sebagai pengikut Yesus, yang penurut dan rendah hati itu, boleh menyaksikan dengan sikap tidak ambil kisah yang tidak berhati perut. Banyak di antara mereka boleh menyusahkan dengan kepuasan yang penuh kebencian, semua keazaban yang tidak dapat dijelaskan oleh mereka sendiri, namun masih berani menyembah Tuhan. Hal itu merupakan betul-betul suatu penghinaan dan Syaitan  sungguh berbesar hati dengan hal tersebut. Syaitan menegur Yesus dan malaikat-malaikat-Nya dengan keadaan yang tidak konsisten itu, dengan perasaan  gembira bagaikan hendak gila, katanya, “Begitulah pengikut Kristus?”

Orang-orang yang mengaku Kristian ini membaca kisah penderitaan orang-orang yang mati syahid dan air mata mengalir membasahi pipi mereka. Mereka tertanya-tanya dalam hati betapa kerasnya hati penganiaya itu yang mengamalkan kezaliman tidak berperikemanusiaan terhadap sesama manusia, tetapi pada masa yang sama orang-orang yang mengaku Kristian ini menahan sesamanya manusia dalam perhambaan. Bukan ini sahaja. Bahkan mereka telah memutuskan ikatan alam dan dengan zalimnya mereka menindas sesamanya manusia setiap hari. Mereka mengenakan penderaan paling tidak berperikemanusiaan dengan kezaliman tak henti-henti. Perbuatan mereka itu samalah seperti kezaliman yang dilakukan oleh pengikut-pengikut pope dan orang-orang kafir terhadap pengikut-pengikut Kristus. Kata malaikat itu, “Boleh lagi ditahan bagi orang-orang kafir dan pengikut-pengikut pope pada hari Tuhan menjatuhkan hukuman berbanding dengan perbuatan orang-orang ini.” Tangisan dan penderitaan orang-orang yang ditindas itu telah sampai ke syurga. Para malaikat berdiri tergamam melihat penderitaan tanpa rasa simpati, tidak terkatakan, mengazabkan, yang manusia, yang diciptakan  menurut imej Penciptanya, lakukan terhadap sesamanya manusia. Kata malaikat itu, “Nama orang-orang itu akan tertulis dalam darah, dipangkah dengan jalur-jalur, dibanjiri dengan air mata penderitaan yang meluap-luap dan mengazabkan.” Kemarahan Tuhan tidak akan padam sehinggalah Dia memberi minum keladak dari cawan murka-Nya kepada tanah terang itu dan sehinggalah Dia memberikan upah-Nya dua kali ganda kepada Babilon. Memberikan upah kepadanya sebagaimana memberi upah kepadamu. Dua kali ganda kepadanya, dua kali ganda menurut perbuatannya: ke dalam cawan yang diisikannya, diisikan kepadanya dua kali ganda.”

Aku melihat pemilik-pemilik hamba abdi akan menjawab bagi jiwa hamba-hamba abdinya yang dibiarkannya dalam kejahilan dan semua dosa hamba abdinya akan ditanggungkan kepada tuannya. Tuhan tidak boleh membawa hamba abdi itu ke syurga, yang dibiarkan dalam kejahilan dan keruntuhan, tidak mengetahui apa-apapun tentang Tuhan atau tentang Alkitab, yang tidak takut kepada sesiapapun kecuali sebatan dari tuannya, yang tidak memegang satu kedudukan yang lebih tinggi daripada binatang-binatang buas milik tuannya.

Tetapi Dia akan melakukan sesuatu yang terbaik kepadanya, yang dapat dilakukan oleh Tuhan yang penuh dengan belas kasihan.Tuhan akan melakukan sesuatu bagaikan mereka itu tidak pernah wujud manakala tuan-tuan mereka akan menderita tujuh bala yang terakhir dan bangkit pada kebangkitan kedua untuk menderita kematian kedua yang amat hebat. Kemudian murka Tuhan akan padam.

Rujuk : Amos 5:21; Roma 12:9; Wahyu 14:9-10, 18:6

Tuesday, November 29, 2011

Penggoncangan

32
Aku melihat sesetengah orang yang kuat iman dan berseru dengan rasa derita, merayu kepada Tuhan. Wajah mereka pucat. Ketara sekali sangat cemas yang menggambarkan ada pergelutan dalaman dalam diri mereka. Ada ketegasan dan kegigihan yang besar terpantul dari wajah-wajah mereka. Sementara itu titisan peluh banyak terkumpul di dahi mereka lalu gugur berjatuhan. Sekali sekala wajah-wajah mereka bercahaya dengan tanda restu Tuhan. Sekali lagi kelihatan pandangan cemas, sungguh-sungguh dan serius  terpantul dari wajah mereka.

Para iblis berkumpul mengelilingi dan menekan kegelapan ke atas mereka untuk menutup Yesus dari pandangan mereka. Dengan itu mata mereka tertarik kepada kegelapan yang menyelubungi mereka dan mereka tidak akan mempercayai Tuhan bahkan merungut terhadap-Nya. Satu-satunya keselamatan bagi mereka adalah dengan menetapkan pandangan mata ke atas. Malaikat-malaikat mempunyai tanggungjawab ke atas umat Tuhan. Bila suasana beracun dari para iblis menyelubungi orang-orang yang cemas itu, malaikat-malaikat yang diberi tanggungjawab ke atas orang-orang itu terus-menerus mengibas-ngibaskan sayap-sayap bagi menyuraikan kegelapan tebal yang menyulubungi mereka.

Tuesday, November 22, 2011

Tamak Haloba

31
Aku melihat Syaitan dan para iblisnya bermusyawarah. Syaitan itu menyuruh para iblisnya beredar untuk memasang jerat-jerat terutama untuk mereka yang menantikan ketibaan Yesus kedua kali dan yang memelihara semua hukum Tuhan. Syaitan memberitahu para iblisnya yang semua gereja sedang tidur. Dia akan meningkatkan kuasanya dan perbuatan-perbuatan yang menghairankan. “Ini boleh memukau mereka. Tetapi kumpulan pemelihara Sabat itu kita benci. Mereka itu berterusan bekerja menentang kita dan mengambil pengikut kita untuk memelihara hukum Tuhan yang dibenci itu.”

Monday, November 21, 2011

Spiritualisme

30
Aku melihat padah penipuan. Syaitan mempunyai kuasa untuk membawa satu penjelmaan bentuk-bentuk di hadapan kita menyerupai saudara-saudara dan sahabat handai kita yang kini telah tidur dalam Yesus. Penjelmaan itu dilakukan seolah-seolah benar-benar hadir, kata-kata yang mereka ucapkan ketika masih hidup yang sudah biasa kita dengar akan diucapkan. Dengan nada suara yang sama seperti pada waktu mereka masih hidup akan kedengaran di telinga kita. Semua ini bertujuan untuk memperdayakan dunia dan memerangkapkan mereka untuk percaya kepada penipuan ini.

Aku melihat bahawa orang-orang salih mestilah mempunyai kefahaman yang teliti terhadap kebenaran terkini daripada Alkitab yang mereka harus pelihara. Mereka harus memahami keadaan orang-orang mati sebab roh-roh jahat akan muncul kepada mereka, mengaku sebagai saudara-saudara dan sahabat handai mereka yang dikasihi, yang akan mengatakan kepada mereka ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab. Syaitan dan iblis-iblisnya akan melakukan segala yang ada dalam kuasa mereka untuk menguja simpati dan mengadakan mukjizat-mukjizat di hadapan orang-orang salih untuk mengesahkan apa yang mereka sampaikan itu. Umat Tuhan haruslah bersedia bertahan menghadapi roh-roh ini dengan kebenaran Alkitab bahawa orang-orang mati tidak mengetahui apa-apa dan yang menjelma itu adalah roh-roh jahat.

Tuesday, November 15, 2011

Pelantar Kukuh

29

Aku melihat satu kumpulan orang yang berpegang kepada pendirian dan sudah bersedia, tidak memberi muka kepada mereka yang cuba mengubah kepercayaan yang sudah sedia wujud oleh tubuh itu. Tuhan merestui pendirian mereka. Aku telah diperlihatkan tiga langkah – satu, dua dan tiga - perutusan malaikat pertama, kedua dan ketiga. Kata malaikat itu, malang kepada yang mengubah satu blok atau mengocak satu pin perutusan-perutusan ini. Pengertian yang betul terhadap perutusan ini amatlah penting. Akhir nasib seseorang itu bergantung kepada cara bagaimana mereka menerima perkhabaran tersebut. Sekali lagi aku dibawa untuk mengimbas kembali perutusan-perutusan tersebut dan melihat betapa besar pengorbanan umat Tuhan menempuh pengalaman yang mereka lalui. Pengalaman itu mereka perolehi melalui penderitaan dan konflik yang berat. Tuhan memimpin mereka, langkah demi langkah sepanjang jalan sehingga Tuhan meletakkan mereka pada pelantar kukuh yang tidak dapat digoyahkan lagi. Kemudian aku melihat orang-orang perseorangan yang menghampiri pelantar tersebut, sebelum menaikinya mereka memeriksa dasarnya. Ada di antara mereka yang bergirang dengan serta merta naik ke atasnya. Ada pula yang lain mula mencari kecacatan letak dasarnya. Mereka ingin pembaikan dilakukan supaya pelantar itu lebih sempurna dan orang akan lebih gembira. Ada pula yang melangkah turun untuk memeriksa dasarnya, menemui kesilapan pada dasar itu dan mengatakan dasar itu terletak pada tempat yang salah. Tetapi aku melihat hampir semua yang berdiri teguh di atas pelantar menggesa mereka yang telah turun itu supaya menghentikan rungutan mereka kerana Tuhan adalah Jurubina Agung dan mereka hendak menentang Dia. Mereka telah mengimbas kembali pekerjaan indah Tuhan yang telah membawa mereka kepada pelantar yang kukuh itu. Dengan seia sekata mereka mengangkat mata mereka ke langit dan dengan suara yang kuat memuliakan Tuhan. Perkara ini memberi kesan kepada mereka yang telah merungut dan meninggalkan pelantar itu. Kemudian dengan pandangan rendah hati mereka naik semula ke atas pelantar itu. 

Sunday, November 13, 2011

Perutusan Malaikat ketiga

28
Ketika pelayanan Yesus di Tempat Suci berakhir, Dia beredar ke Tempat Yang Maha Suci dan berdiri di hadapan peti yang mengandungi undang-undang Tuhan, Dia mengutuskan satu malaikat perkasa yang lain ke bumi membawa perutusan yang ketiga. Dia menaruhkan satu kertas kulit ke tangan malaikat itu. Ketika malaikat itu turun ke bumi dalam kuasa dan kehebatan, dia mengisytiharkan satu amaran yang paling menakutkan, ancaman paling mengerikan pernah ditanggung oleh manusia. Perutusan ini diadakan untuk menyedarkan umat Tuhan supaya sentiasa berjaga-jaga dan untuk menunjukkan kepada mereka bahawa masa pencubaan dan keazaban itu ada di hadapan mereka. Kata malaikat itu, “Mereka akan dibawa kepada pertempuran jarak dekat dengan binatang itu dan imejnya. Satu-satunya harapan keselamatan kekal bagi mereka adalah tetap berpegang teguh. Walaupun kehidupan mereka menghadapi risiko namun mereka harus berpegang teguh kepada kebenaran.” Malaikat ketiga itu mengakhiri perutusannya dengan kata-kata, “Di sinilah kesabaran orang-orang salih, di sinilah mereka yang memelihara hukum-hukum Tuhan dan mempunyai iman kepada Yesus.” Ketika dia mengulangi kata-kata ini, dia menunjuk ke arah Sanktuari syurga. Minda mereka yang menuruti perutusan ini diarahkan kepada Tempat Maha Suci di mana Yesus berdiri di hadapan peti itu, melakukan pengantaraan-Nya yang terakhir bagi pihak semua orang yang belas kasihan masih diperlengahkan dan juga untuk orang-orang yang secara jahil telah melanggar undang-undang Tuhan. Pendamaian ini dilakukan untuk orang-orang mati yang benar dan juga untuk orang-orang hidup yang benar. Yesus melakukan pendamaian bagi mereka yang telah mati, iaitu yang belum menerima terang atas hukum-hukum Tuhan dan yang berdosa secara jahil.

Friday, November 11, 2011

Sanktuari

27
Kemudian aku diperlihatkan kepada kekecewaan umat Tuhan yang menyedihkan. Mereka tidak melihat Yesus pada masa yang dijangkakan. Mereka tidak mengetahui mengapa Juruselamat mereka tidak datang. Mereka pasti tidak ada bukti mengapa masa nubuatan belum berakhir. Kata satu malaikat, “Adakah firman Tuhan telah gagal? Adakah Tuhan telah gagal menunaikan janji-janji-Nya? Tidak, Dia telah menunaikan semua janji-Nya. Yesus telah bangkit dan telah menutup pintu Tempat Suci di Sanktuari syurga, Dia telah membuka pintu masuk ke tempat Maha Suci dan masuk untuk menyucikan Sanktuari itu.”  Malaikat itu berkata, “Semua yang menunggu dengan sabar akan memahami misteri itu.” Manusia telah silap tetapi tidak ada kegagalan di pihak Tuhan. Semua yang dijanjikan Tuhan akan tercapai. Tetapi manusia telah silap dengan melihat ke bumi, mempercayai yang bumi itulah Sanktuari yang akan dicucikan pada pengakhir masa nubuatan. Jangkaan manusia telah gagal namun janji Tuhan tidak sama sekali. Yesus telah mengirimkan malaikat-malaikat-Nya untuk menunjukkan arah kepada orang-orang yang kecewa itu, memimpin minda mereka ke arah tempat yang Maha Suci di mana Dia menyucikan Sanktuari dan melakukan pendamaian khusus bagi Israel. Yesus mengatakan kepada malaikat-malaikat itu yang semua orang yang telah menemui-Nya akan memahami pekerjaan yang dilakukan-Nya itu. Aku melihat bahawa sementara Yesus berada di tempat Maha Suci itu, Dia akan berkahwin dengan Yerusalem Baru. Selepas Dia menyelesaikan pekerjaan-Nya di tempat Maha Suci itu, Dia akan turun ke bumi dalam kuasa raja dan mengambil orang-orang yang dikasihi itu kepada-Nya, iaitu orang-orang yang dengan sabar menunggu kedatangan-Nya.

Tuesday, November 08, 2011

Satu lagi Illustrasi

26

Aku telah ditunjukkan kepada minat seluruh syurga terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung di muka bumi. Yesus menyuruh satu malaikat yang kuat dan perkasa turun ke bumi untuk memberi amaran kepada seluruh penghuni bumi supaya bersedia menghadapi kedatangan-Nya yang kedua kali. Aku melihat malaikat perkasa itu meninggalkan hadirat Yesus di syurga. Di hadapannya berangkat satu cahaya yang sangat terang dan penuh kemuliaan. Aku diberitahu bahawa misinya adalah untuk menerangi bumi dengan kemuliaannya dan memberi amaran kepada manusia akan murka Tuhan yang akan datang. Beribu-ribu orang menerima terang itu. Sebahagian daripada mereka kelihatan serius manakala yang lain menerimanya dengan girang dan terpesona. Terang itu dipancarkan kepada semua orang tetapi sebahagian hanya datang dibawah pengaruh terang itu dan tidak sepenuh hati menerimanya. Semua yang menerimanya menengadahkan muka mereka ke langit di atas dan memuliakan Tuhan. Banyak orang yang dilanda kemarahan. Para pelayan rohani dan orang-orang yang bersatu dengan kekejian dengan tegas menolak terang yang dipancarkan oleh malaikat perkasa itu. Orang-orang yang menerima terang itu menyingkirkan diri dari dunia dan bersatu dengan rapat bersama-sama.

Syaitan dan para iblisnya sibuk bekerja berusaha menarik minda semua yang mereka boleh lakukan untuk menjauhi terang itu. Kumpulan-kumpulan yang menolak terang itu ditinggalkan dalam kegelapan. Aku melihat malaikat itu memerhatikan dengan penuh minat orang-orang yang mengaku umat Tuhan, mencatat tingkah laku yang mereka bangunkan ketika perutusan yang berasal dari syurga itu diperkenalkan kepada mereka. Ketika begitu banyak orang yang mengaku mengasihi Yesus berpaling daripada perutusan syurgawi dengan cemuhan, ejekan dan kebencian, satu malaikat dengan kertas kulit pada tangannya membuat catatan yang memalukan. Seluruh syurga penuh dengan kemarahan oleh sebab Yesus telah dihina oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-Nya.

Aku melihat kekecewaan orang-orang yang percaya. Mereka tidak dapat bertemu dengan Tuhan pada masa yang dijangkakan. Adalah menjadi tujuan Tuhan untuk menyembunyikan masa hadapan dan membawa umat-Nya kepada satu titik keputusan. Tanpa titik masa ini, pekerjaan rancangan Tuhan tidak akan dapat diselesaikan. Syaitan mengetuai minda-minda banyak orang jauh ke masa yang akan datang. Satu tempoh masa yang diisytiharkan untuk kedatangan Kristus mesti membawa minda bersungguh-sungguh mencari satu persediaan masa kini. Sementara masa berlalu, mereka yang tidak menerima sepenuhnya terang daripada malaikat itu bersatu dengan mereka yang memandang hina perutusan syurgawi. Mereka memandang orang-orang yang kecewa itu dengan ejekan. Aku melihat malaikat di syurga berunding dengan Yesus. Mereka telah mencatatkan keadaan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Berlalunya masa yang telah ditetapkan itu telah menguji dan mematangkan mereka. Banyak orang telah ditimbang dalam neraca dan didapati berkekurangan. Mereka semua dengan suara yang kuat mengaku sebagai orang-orang Kristian, namun gagal menuruti Kristus dalam setiap perkara. Syaitan sangat bergembira dengan keadaan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Syaitan memasukkan mereka ke dalam perangkapnya. Syaitan telah membawa yang majoriti itu untuk meninggalkan jalan yang lurus dan mereka cuba memanjat naik ke syurga dengan cara-cara yang lain. Malaikat-malaikat melihat orang-orang yang tulen, yang bersih, dan yang suci. Semuanya bercampur dengan orang-orang berdosa di Sion serta orang-orang hipokrit pencinta dunia. Mereka telah menjaga kekasih-kekasih Yesus yang benar tetapi yang cemar memberikan kesan yang suci.

Mereka yang mempunyai hati yang bernyala-nyala dengan satu kerinduan dan keinginan menebal untuk melihat Yesus telah ditegah oleh orang-orang yang mengaku sebagai saudara daripada bersuara tentang kedatangan-Nya. Malaikat-malaikat telah melihat seluruh pemandangan dan bersimpati dengan umat sisa yang suka akan ketibaan-Nya. Satu malaikat perkasa lain telah disuruh turun ke bumi. Yesus menaruh pada tangannya satu tulisan. Ketika dia sampai ke bumi, dia berseru, “Sudah roboh! sudah roboh Babel!” Kemudian aku melihat orang-orang yang kecewa sekali lagi kelihatan girang, mengangkat mata mereka ke langit, mencari dengan iman dan berharap kepada ketibaan Tuhan. Tetapi banyak orang kekal dalam kebodohan seolah-olah sedang tidur. Namun aku dapat melihat tanda-tanda kesedihan besar pada wajah-wajah mereka. Orang-orang yang telah mengalami kekecewaan melihat dari Alkitab bahawa mereka berada dalam tempoh perlengahan dan mereka haruslah dengan sabar menunggu kegenapan penglihatan. Bukti-bukti yang telah membawa mereka kepada penantian akan Tuhan pada tahun 1843 juga telah membawa mereka menantikan kedatangan-Nya pada tahun 1844. Aku melihat bahawa majoriti mereka tidak mempunyai tenaga yang menandai iman mereka pada tahun 1843. Kekecewaan itu telah melunturkan iman mereka. Tetapi ketika orang-orang yang kecewa itu bersatu dalam seruan malaikat kedua, seluruh syurga memandang dengan minat yang mendalam dan menandai kesan perutusan itu. Syurga melihat orang-orang yang membawa nama Kristian berpaling dengan ejekan dan cemuhan kepada orang-orang yang telah mengalami kekecewaan itu. Apabila kata-kata keluar dari mulut pengolok-pengolok, “Kamu belum lagi naik ke atas!” Satu malaikat mencatatnya. Malaikat itu berkata, “Mereka mengolok-olok Tuhan.”

Aku ditunjukkan kepada masa ketika Elia diubah. Mantelnya jatuh kepada Elisa dan kanak-kanak jahat (atau anak-anak muda) mengikutinya mengolok-olok dengan seruan, “Naiklah botak, naiklah botak!” Mereka mengolok-olok Tuhan dan di sana mereka telah dijatuhkan hukuman. Mereka telah mempelajari hal itu daripada ibubapa mereka. Mereka yang mengejek-ejek dan mengolok-olok terhadap idea tentang orang-orang salih naik ke atas akan ditimpa malapetaka dari Tuhan dan akan menyedari bahawa itu bukan perkara kecil yang harus diremehkan dengan-Nya.

Yesus menyuruh malaikat-malaikat lain untuk terbang cepat bagi memulihkan dan memperkuatkan iman umat-Nya yang sedang menurun, menyediakan mereka untuk memahami perutusan malaikat yang kedua dan juga memahami langkah penting yang akan segera dilakukan di syurga. Aku melihat malaikat-malaikat ini menerima kuasa besar dan terang daripada Yesus, terbang laju ke bumi untuk memenuhi suruhan membantu malaikat kedua dalam pekerjaannya. Satu terang besar bersinar ke atas umat Tuhan ketika malaikat itu berseru, “Lihatlah Mempelai datang, pergilah kamu menyongsong dia.” Kemudian aku melihat mereka yang kecewa itu bangkit dan secara harmoni dengan malaikat kedua, mengisytiharkan, “Lihatlah Mempelai datang, pergilah kamu menyongsong Dia.” Terang daripada malaikat-malaikat itu menerobos kegelapan di merata tempat. Syaitan dan para iblisnya berusaha untuk menghalang terang itu daripada tersebar dan menyebabkan kesan-kesan yang telah ditentukan. Syaitan dan para iblisnya menegaskan kepada para malaikat Tuhan, memberitahu mereka bahawa Tuhan telah menipu orang-orang itu dan dengan seluruh terang dan kuasa, mereka tidak akan dapat membuat orang-orang itu percaya  bahawa Yesus akan datang. Malaikat-malaikat Tuhan meneruskan pekerjaan mereka walaupun Syaitan berusaha menghalang perjalanan pekerjaan itu dan menarik perhatian minda orang-orang itu daripada terang. Mereka yang menerima terang itu kelihatan gembira. Mereka menetapkan pandangan mata mereka ke langit dan merindui akan ketibaan Yesus. Sesetengah mereka dalam keadaan cemas, menangis dan berdoa. Mata mereka seperti tertumpu kepada diri mereka sendiri dan mereka tidak berani menengadah ke atas.

Satu terang yang sangat disenangi daripada syurga memisahkan kegelapan daripada mereka. Mata mereka yang tertumpu terhadap diri mereka dalam keputusasaan beralih menengadah ke atas manakala rasa terima kasih dan kegirangan suci terpancar dari setiap wajah.
Yesus dan seluruh malaikat memandang mereka dan berkenan sepenuhnya terhadap mereka yang setia menunggu itu.

Mereka yang menolak dan menentang terang perutusan malaikat pertama kehilangan terang yang kedua dan tidak mendapat faedah dengan kuasa dan kemuliaan yang menyertai perutusan yang ketiga, “Lihatlah mempelai datang.” Yesus berpaling daripada mereka dengan satu kerutan. Mereka telah menghina dan menolak-Nya. Mereka yang telah menerima perutusan itu dibalut dalam sekepul awan kemuliaan. Mereka menunggu dan berjaga serta berdoa untuk mengetahui kehendak Tuhan. Mereka sangat takut menyinggung Tuhan. Aku melihat syaitan dan para iblisnya berusaha untuk menutup terang syurgawi ini daripada umat Tuhan. Tetapi selagi orang-orang yang menunggu itu memelihara terang dan  menetapkan mata mereka terangkat dari bumi kepada Yesus, Syaitan tidak mempunyai kuasa untuk menghalang mereka daripada terang yang berharga ini.

Perutusan yang diberi dari syurga itu menimbulkan kemarahan Syaitan dan para iblisnya serta orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus tetapi membenci kedatangan-Nya, mencemuh dan mengejek-ejek yang percaya dan setia. Tetapi satu malaikat mencatatkan semua penghinaan, semua cacian, setiap penderaan yang mereka alami dari orang-orang yang mengaku saudara. Terlalu banyak orang mengangkat suara mereka untuk berseru, “Lihatlah Mempelai datang,” dan meninggalkan saudaranya yang tidak menyukai kemunculan Yesus serta menghalang mereka daripada mengambil perhatian terhadap kedatangan-Nya yang kedua kali. Aku melihat Yesus memalingkan muka daripada orang-orang yang menolak dan membenci kedatangan-Nya. Kemudian Dia menyuruh malaikat-malaikat-Nya memimpin umat-Nya keluar daripada orang-orang yang cemar itu, jika tidak mereka juga akan tercemar. Mereka yang setia kepada perutusan berdiri bebas dan bersatu. Satu terang gemilang dan suci bersinar ke atas mereka. Mereka menolak dunia, memutuskan keinginan-keinginan mereka daripadanya dan mengorbankan kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Mereka melepaskan harta dunia dan perhatian ghairah mereka tujukan kepada syurga, menjangka akan melihat Pembebas mereka yang dikasihi. Satu kegirangan suci dan murni terpancar daripada wajah-wajah mereka, membayangkan kedamaian dan kegirangan yang muncul dari dalam diri mereka. Yesus menyuruh malaikat-malaikat-Nya menguatkan mereka sebab masa pencubaan untuk mereka sudah di ambang pintu. Aku melihat bahawa orang-orang yang sedang menunggu itu belum lagi diuji seperti yang seharusnya. Mereka belum bebas daripada kesalahan. Aku melihat belas kasihan dan kebaikan Tuhan dalam mengirimkan satu amaran kepada manusia di bumi dan perutusan-perutusan yang berulang kali. Semua itu adalah untuk membawa mereka kepada satu tempoh yang telah ditetapkan untuk memimpin mereka kepada penyelidikan yang teliti. Juga untuk diri mereka sendiri supaya mereka boleh melepaskan diri daripada kesalahan-kesalahan yang telah diturunkan kepada mereka melalui ajaran-ajaran kafir dan pope. Melalui perutusan-perutusan ini, Tuhan telah membawa keluar umat-Nya di mana Dia boleh bekerja untuk mereka dalam kuasa yang lebih besar dan dimana mereka dapat memelihara semua hukum-hukum-Nya.

Rujuk : 2 Raja-raja 2:11-25; Daniel 8:14; Habakuk 2:1-4; Matius 25:6; Wahyu 14:8, 18:1-5

Wednesday, November 02, 2011

Pergerakan Advent Diilustrasikan

25

Aku melihat sebilangan kumpulan-kumpulan yang kelihatan seperti diikat bersama dengan tali pintal. Banyak orang dalam kumpulan-kumpulan itu betul-betul dalam kegelapan. Mata mereka tertuju ke bawah, ke bumi dan di sana kelihatan seperti tidak ada kaitan di antara mereka dengan Yesus. Aku melihat orang-orang perseorangan yang bertaburan di kalangan kumpulan-kumpulan yang berbeza itu, wajah-wajah kelihatan terang dan mata mereka menengadah ke langit. Pancaran terang dari Yesus, seperti sinar terang dari matahari dipantulkan kepada mereka. Satu malaikat menyuruh aku melihat dengan teliti dan aku melihat satu malaikat menjaga setiap orang yang mempunyai satu sinar terang manakala para iblis mengelilingi mereka yang dalam kegelapan. Aku mendengar suara satu malaikat berseru, “Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia kerana telah tiba saat penghakiman-Nya.”

Satu terang kemuliaan hinggap di atas kumpulan-kumpulan ini untuk menerangi semua yang akan menerimanya. Sesetengah mereka yang berada dalam kegelapan menerima terang itu dan bergembira manakala yang lain menolak terang dari syurga itu. Mereka mengatakan yang terang itu adalah satu penipuan untuk menyesatkan mereka. Terang itu berlalu daripada mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka yang telah menerima terang dari Yesus itu dengan riang ria menghargai peningkatan terang yang bernilai dipancarkan kepada mereka. Wajah-wajah mereka bersinar-sinar dan memancarkan keriangan suci sementara pandangan mereka dengan penuh minat menengadah kepada Yesus. Suara mereka kedengaran harmoni dengan suara para malaikat yang berseru, “Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia kerana telah tiba saat penghakiman-Nya.” Ketika mereka mengumandangkan seruan itu, aku melihat orang-orang dalam kegelapan itu meradak mereka dengan sisi dan dengan bahu. Kemudian banyak di kalangan yang menghargai terang kudus itu memutuskan tali pintal yang menjadi penghalang dan memisahkan diri daripada kumpulan-kumpulan itu. Apabila semakin banyak orang yang memutuskan tali pintal yang mengikat itu, orang-orang milik kumpulan-kumpulan yang berbeza ini, yang dimuliakan oleh mereka, melintasi kumpulan-kumpulan itu. Sebahagian dengan kata-kata yang menyenangkan manakala yang lain menunjukkan muka yang garang serta mengancam, mengikatkan tali pintal itu yang semakin lemah serta terus menerus berkata, “Tuhan beserta kita. Kita berdiri dalam terang. Kita mempunyai kebenaran.” Aku bertanya siapakah orang-orang itu. Aku diberitahu bahawa mereka itu adalah pelayan rohani dan orang-orang penting, yang telah menolak terang itu dan tidak rela orang lain menerimanya. Aku melihat mereka yang memelihara terang itu menengadah ke langit penuh minat dan berkeinginan ghairah, menantikan kedatangan Yesus untuk membawa mereka kepada-Nya. Segera selepas itu sekepul awan melintasi di atas mereka yang bergembira dalam terang itu. Muka mereka kelihatan sedih. Aku bertanya penyebab awan itu. Aku telah ditunjukkan bahawa itu adalah kekecewaan yang mereka alami. Pada ketika itu penantian kedatangan Juruselamat telah berlalu tetapi Yesus tidak juga datang. Kekecewaan menyelubungi mereka dan orang-orang yang dahulu pernah kulihat iaitu para pelayan rohani dan orang-orang penting, bergembira. Mereka yang telah menolak terang itu berasa telah menang besar manakala Syaitan dan para iblisnya turut bergembira di sekeliling mereka.

Kemudian aku mendengar suara malaikat yang lain, berkata, “Sudah roboh! sudah roboh Babel!” Satu terang bersinar ke atas orang-orang yang putus harapan. Dengan keinginan ghairah akan kedatangan-Nya, mereka sekali lagi menumpukan mata mereka kepada Yesus.

Kemudian aku melihat sebilangan malaikat bercakap dengan malaikat kedua yang berseru, “Sudah roboh! Sudah roboh Babel!” Malaikat-malaikat itu mengangkat suara mereka bersama malaikat kedua dan berseru, “Lihatlah, Mempelai sudah datang! Keluarlah kamu menyongsong Dia!” Alunan suara merdu para malaikat itu bagaikan berkumandang ke merata tempat. Satu cahaya yang sangat terang dan mulia menyinari sekeliling mereka yang memelihara terang yang telah diberikan kepada mereka. Muka mereka bercahaya dengan kemuliaan gemilang dan mereka bersatu dengan malaikat-malaikat dalam seruan, “Lihatlah, Mempelai sudah datang!” Ketika mereka mengangkat seruan dengan harmoni di kalangan kumpulan-kumpulan yang berbeza itu, orang-orang yang menolak terang itu menolak mereka dan dengan pandangan yang marah, menghina dan mengejek-ejek mereka. Tetapi malaikat-malaikat Tuhan mengipas-ngipaskan sayap ke atas orang-orang yang dianiaya. Syaitan dan para iblisnya pula berusaha menekankan kegelapannya ke sekelliling mereka, membawa mereka untuk menolak terang dari syurga.

Kemudian aku mendengar satu suara berkata kepada mereka yang telah ditolak-tolak dan diejek-ejek, “keluarlah kamu daripada mereka dan janganlah sentuh yang najis”. Sebilangan besar memutuskan tali pintal yang mengikat itu, mengikuti suara itu dan meninggalkan mereka yang dalam kegelapan. Mereka bersatu dengan yang terdahulu telah memutuskan tali pintal itu dan dengan riang ria menyatukan suara mereka dengan suara kumpulan kedua itu. Aku mendengar suara doa azab dan sungguh-sungguh dari segelintir yang masih bersama dengan kumpulan-kumpulan yang masih dalam kegelapan. Para pelayan rohani dan orang-orang penting itu mengelilingi dalam kumpulan-kumpulan yang berbeza, mengikat tali pintal dengan lebih kuat, tetapi aku masih mendengar suara doa yang bersungguh-sungguh. Kemudian aku mendengar mereka yang telah berdoa menjangkaukan tangan-tangan untuk mendapatkan pertolongan ke arah kumpulan yang bersatu dan telah bebas, bersuka ria dalam Tuhan. Jawapan daripada mereka, ketika dengan tekun menengadah ke langit dan menunjuk ke atas, adalah, “Keluarlah kamu daripada mereka dan asingkan diri.” Aku melihat orang-orang perseorangan bergelut untuk membebaskan diri dan akhirnya mereka dapat memutuskan tali pintal yang mengikat mereka itu.  Mereka menentang usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengikat tali pintal itu dengan lebih ketat lagi dan tidak menghiraukan kenyataan tegas, “Tuhan ada bersama kita, Kita mempunyai kebenaran itu.” Orang-orang perseorangan terus menerus meninggalkan kumpulan-kumpulan dalam kegelapan dan bergabung dengan kumpulan bebas yang nampak seperti berada di lapangan terbuka, terangkat lebih tinggi dari bumi. Tatapan mata mereka adalah ke arah atas dan kemuliaan Tuhan hinggap atas mereka. Mereka melaungkan pujian kepada Tuhan. Mereka bersatu dan nampak seperti telah dibungkus dengan terang syurga. Di sekeliling kumpulan ini adalah beberapa orang yang datang di bawah pengaruh terang itu tetapi tidak menyatukan diri dengan kumpulan tersebut. Semua orang yang menghargai terang yang menyinari mereka menatap ke atas dengan penuh minat. Yesus memandang ke arah mereka dengan perkenan bahagia. Mereka menjangka bahawa Yesus akan datang. Mereka merindui kedatangan-Nya. Mereka tidak lagi memandang ke bumi walau sekali imbas pun. Sekali lagi aku melihat sekepul awan menyelubungi mereka yang sedang menunggu. Aku melihat mereka mengalihkan pandangan mata mereka yang letih itu ke bawah. Aku bertanyakan penyebab perubahan ini. Malaikat pengiringku berkata, “Mereka sekali lagi kecewa dalam penantian itu. Yesus belum lagi boleh datang ke bumi. Mereka harus menderita lagi untuk Yesus dan menahan ujian yang lebih besar lagi. Mereka harus meninggalkan kesalahan-kesalahan dan tradisi-tradisi daripada manusia dan kembali sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka mesti ditulenkan, diputihkan dan diuji. Mereka yang dapat bertahan menghadapi cubaan yang pahit akan memperolehi kemenangan kekal.

Yesus tidak datang ke bumi sebagaimana yang dinanti-nantikan dengan gembira oleh kumpulan yang sedang menunggu kedatangan-Nya untuk menyucikan Sanktuari dengan menulenkan bumi dengan api. Aku melihat bahawa mereka betul dalam menghitung tempoh-tempoh nubuatan. Masa nubuatan berakhir pada tahun 1844. Kesilapan mereka adalah tidak memahami apa itu Sanktuari dan bagaimana penyuciannya. Yesus telah masuk ke tempat yang Maha Suci untuk menyucikan Sanktuari pada penghujung zaman itu.
Aku sekali lagi melihat ke arah kumpulan yang telah menunggu dengan kecewa itu. Mereka kelihatan sedih. Mereka dengan teliti memeriksa bukti-bukti iman mereka dan diikuti dengan menyusur hitungan tempoh-tempoh nubuatan namun tidak menemui kesalahan. Masa telah digenapi tetapi dimanakah Juruselamat mereka? Mereka telah kehilangan-Nya.

Kemudian aku ditunjukkan kepada kekecewaan para murid yang datang ke kuburan dan melihat tidak ada jasad Yesus di situ. Kata Maria, “Tuhan telah diambil orang dari kubur-Nya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan.” Malaikat memberitahu para murid yang berduka cita itu bahawa Tuhan mereka telah bangkit dan akan mendahului mereka ke Galilee.

Aku melihat Yesus memandang ke arah mereka yang mengalami kekecewaan itu dengan penuh belas kasihan. Dia mengutuskan malaikat-malaikat-Nya untuk menunjuk arah minda mereka supaya menemui-Nya dan mengikuti-Nya di mana Dia berada, supaya mereka dapat memahami yang bumi ini bukanlah Sanktuari itu, bahawa Dia perlu masuk ke tempat yang Maha Suci Sanktuari di syurga untuk menyucikannya, untuk mengadakan pendamaian bagi Israel, untuk menerima kerajaan Bapa-Nya dan kemudian kembali ke bumi lalu mengambil mereka untuk tinggal bersama-Nya selama-lamanya. Kekecewaan para murid mewakili dengan tepat kekecewaan mereka yang menantikan Tuhan mereka pada tahun 1844. Aku dibawa semula ke masa bila Kristus dengan perarakan kemenangan masuk ke Yerusalem. Murid-murid yang bersuka ria  itu percaya yang Dia akan mengambil kerajaan itu dan akan memerintah sebagai seorang putera di dunia. Mereka mengikuti Raja mereka dengan harapan tinggi. Mereka mencantas cabang-cabang palma yang indah, menanggalkan pakaian luar mereka dan dengan keghairahan yang sungguh-sungguh menghamparkannya di laluan itu. Beberapa orang di antara mereka berjalan di hadapan dan beberapa orang lagi berjalan di belakang, berseru, “Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi!” Keghairahan itu telah mengganggu orang-orang Farisi dan mereka mahu Yesus menegur murid-murid-Nya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, “Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak.” Nubuatan Zakaria 9:9 mesti digenapi, namun aku melihat murid-murid akan mengalami kekecewaan yang amat pahit. Dalam beberapa hari selepas itu, mereka mengikuti Yesus ke Kalvari dan melihat Dia mengalirkan darah dan remuk di kayu salib yang zalim itu. Mereka menyaksikan kematian-Nya yang azab itu dan membaringkan Dia di liang lahad. Hati mereka tenggelam dalam kesedihan. Penantian mereka tidak dapat direalisasikan dalam satu hal yang khusus. Harapan mereka mati bersama Yesus. Tetapi apabila Dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri di hadapan murid-murid yang berduka cita, harapan mereka kembali pulih. Mereka telah kehilangan Juruselamat mereka, namun mereka menemui Dia.

Aku melihat bahawa kekecewaan mereka yang percaya dalam kedatangan Tuhan pada tahun 1844 tidak menyamai kekecewaan murid-murid. Nubuatan telah digenapi dalam perutusan malaikat pertama dan kedua. Perutusan itu diberi tepat pada masanya dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang telah ditetapkan bagi mereka untuk disempurnakan.

Rujuk :      Daniel 8:14; Matius 21:4-16, 25:6; Markus 16:6-7,
Lukas19:35-40; Yohanes 14:1-3, 20:13;  2 Korintus 6:17; Wahyu 10:8-11, 14:7-8.

Tuesday, November 01, 2011

Perutusan Malaikat Kedua

24
Gereja-gereja tidak akan menerima terang daripada perutusan malaikat pertama. Bila mereka menolak terang daripada syurga, mereka tidak akan diperkenankan Tuhan. Mereka percaya kepada kekuatan mereka sendiri. Dengan penentangan mereka terhadap perutusan pertama, mereka meletakkan diri mereka di mana mereka tidak dapat melihat terang malaikat yang kedua. Tetapi kekasih Tuhan yang ditindas, menyahut perutusan itu, “Babilon sudah jatuh,” lalu meninggalkan gereja-gereja yang jatuh itu.

Pada pengakhir perutusan malaikat yang kedua, aku melihat satu terang besar daripada syurga bersinar ke atas umat Tuhan. Sinaran terang ini nampak terang seperti matahari. Aku mendengar suara-suara para malaikat berseru, “Lihatlah mempelai datang, keluarlah kamu menyongsong-Nya.”

Seruan tengah malam diberikan untuk memberi kuasa kepada perutusan malaikat kedua. Para malaikat dari syurga diutuskan untuk membangunkan orang-orang salih yang tawar hati dan menyediakan mereka untuk menghadapi pekerjaan besar di hadapan mereka. Orang-orang yang paling berbakat bukanlah orang yang pertama menerima perutusan ini. Para malaikat telah diutus kepada orang-orang yang rendah hati, yang setia dan memaksa mereka melaungkan seruan, “Lihatlah mempelai datang, keluarlah kamu menyongsong-Nya.” Mereka yang dipertanggungjawabkan dengan seruan itu pun bergegas dan dengan kuasa Roh Kudus menyebarkan seruan itu, membangkitkan saudara-saudara yang telah tawar hati. Seruan ini tidak berdiri pada hikmat dan kebijaksanaan manusia tetapi dalam kuasa Tuhan. Orang-orang salih Tuhan yang telah mendengar seruan itu tidak dapat menahannya. Orang-orang yang penuh dengan kerohanian akan lebih dahulu menerima perutusan ini dan mereka yang dahulunya mempelopori pekerjaan ini adalah yang terakhir menerima dan membantu mengumandangkan seruan, “Lihatlah mempelai datang, keluarlah kamu menyongsong-Nya.”

Di setiap pelusuk negeri, terang telah diberikan kepada perutusan malaikat yang kedua dan seruan itu mencairkan beribu-ribu orang. Perutusan itu bergerak dari kota ke kota dan dari kampung ke kampung sehingga umat Tuhan yang sedang menunggu itu bangun sepenuhnya. Banyak orang tidak membenarkan perutusan ini memasuki gereja-gereja dan satu kumpulan besar yang mempunyai kesaksian hidup dalam diri mereka meninggalkan gereja yang telah jatuh itu. Satu pekerjaan besar telah diselesaikan oleh seruan tengah malam itu. Perutusan itu telah memeriksa hati dan membawa orang-orang percaya untuk mencari pengalaman hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka tahu bahawa mereka tidak boleh bersandar atas seorang dengan yang lain.

Orang-orang salih menantikan dengan rasa cemas kedatangan Tuhan dengan berpuasa, berjaga dan hampir sepanjang masa berdoa. Bahkan beberapa orang berdosa menantikan masa itu dengan kegerunan. Sementara itu orang ramai kelihatan seperti terhasut menentang perutusan itu dan menunjukkan roh Syaitan. Mereka mengolok-olok dan mencemuh. Di merata tempat kedengaran, “Tidak ada sesiapapun yang mengetahui hari dan masanya.” Para iblis amat bergembira di sekeliling mereka, menggesa mereka supaya mengeraskan hati dan menolak setiap sinar terang daripada syurga supaya mereka tetap dalam perangkap syaitan. Banyak orang yang mengaku menantikan Tuhan yang bukan sebahagian atau sebagai kumpulan dalam perkara tersebut. Kemuliaan Tuhan yang mereka telah saksikan, kerendahan hati dan kesetiaan mendalam orang-orang yang menunggu itu, bukti-bukti kukuh yang tidak dapat dinafikan menyebabkan mereka mengaku telah menerima kebenaran itu. Tetapi mereka tidak bertaubat. Mereka tidak bersedia. Satu semangat berdoa penuh takzim dan sungguh-sungguh dirasakan orang-orang salih dimerata tempat. Suatu rasa takzim hinggap pada diri mereka.

Para malaikat dengan penuh minat telah melihat hasil, telah mengangkat mereka yang telah menerima perutusan syurgawi dan mengeluarkan mereka daripada hal-hal duniawi untuk memperolehi bekalan besar daripada mata air keselamatan. Umat Tuhan kemudiannya diterima dengan Dia. Yesus memandang kepada mereka dengan kesukaan. Imej-Nya dipantulkan dalam diri mereka. Mereka telah membuat pengorbanan besar, satu penyerahan menyeluruh dan menantikan untuk diubah kepada kekekalan. Tetapi mereka ditakdirkan dengan sedihnya menghadapi kekecewaan. Masa yamg mereka nanti-nantikan untuk diselamatkan telah berlalu. Mereka masih di bumi dan kesan-kesan kutukan nampak lebih jelas lagi. Mereka telah meletakkan keinginan mereka ke atas syurga. Dalam penantian yang manis, mereka telah melalui penyelamatan kekekalan. Namun harapan mereka belum menjadi kenyataan.

Ketakutan yang telah hinggap pada banyak orang tidak hilang serta merta. Mereka tidak dengan serta merta berasa menang ke atas orang-orang yang telah mengalami kekecewaan. Tetapi oleh kerana tidak ada murka Tuhan yang kelihatan dan dirasai, mereka mula sedar dari ketakutan yang menimpa mereka dan memulakan ejekan, olok-olokan dan cemuhan. Umat Tuhan sekali lagi dimatangkan dan diuji. Dunia mentertawakan, mengolok-olokkan dan menegur mereka. Mereka yang percaya tanpa keraguan bahawa Yesus akan datang dan membangkitkan orang yang telah mati, mengubah orang-orang salih yang hidup, mengambil kerajaan dan memilikinya untuk selama-lamanya, merasakan seperti murid-murid Yesus. “Mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu ke mana mereka sembunyikan-Nya.”

Rujuk :Matius 24:36, 25:6; Yohanes 20:13; Wahyu 14:8

Tuesday, October 25, 2011

Perutusan Malaikat Pertama

23

Aku melihat bahawa Tuhan ada di dalam pengisytiharan masa pada tahun 1843. Hal itu adalah rancangan-Nya untuk membangkitkan semangat di kalangan umat dan membawa mereka ke satu titik ujian di mana mereka harus membuat keputusan. Para pembimbing rohani telah diyakinkan dan berasa yakin terhadap betulnya kedudukan yang diambil berkenaan dengan tempoh nubuatan. Dengan yang demikian mereka rela melepaskan  kemegahan diri, gaji dan gereja mereka dan pergi dari satu tempat ke satu tempat mengisytiharkan perutusan itu. Namun apabila pengisytiharan dari syurga itu mendapat tempat dalam hati orang-orang yang mengaku sebagai pelayan-pelayan Kristus, dalam bilangan yang kecil sahaja, pekerjaan itu dibentangkan kepada banyak orang yang bukan pengkhutbah. Ada di kalangan mereka yang meninggalkan ladang-ladang untuk menyampaikan perutusan itu, manakala yang lain dipanggil keluar dari kedai-kedai dan perniagaan mereka. Bahkan para profesional juga terdorong meninggalkan pekerjaan mereka untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang tidak popular itu bagi menyampaikan perutusan perutusan malaikat pertama. Para pembimbing rohani mengetepikan pandangan-pandangan dan perasaan-perasaan sektarian dan bersatu dalam mengisytiharkan kedatangan Yesus. Umat akan bangkit di mana sahaja perutusan itu akan sampai. Orang-orang berdosa bertaubat, menangis dan berdoa memohon keampunan. Mereka yang hidup bergelumang dengan ketidakjujuran berbesar hati untuk memulangkan harta bukan miliknya.

Ibu bapa merasakan suatu perasaan mengambil berat yang sangat mendalam terhadap anak-anak mereka. Mereka yang telah menerima perutusan itu bekerja bagi saudara mara dan sahabat handai yang belum bertaubat. Dengan jiwa mereka yang tertunduk oleh beban perutusan yang berat, mereka menyampaikan amaran dan merayu supaya mereka bersedia untuk kedatangan Anak Manusia. Mereka yang sudah begitu keras sehingga tidak mahu menyerah kepada beban bukti akan pulang ke rumah bersama dengan amaran yang ikhlas. Pekerjaan menyucikan jiwa ini akan membawa perasaan kasih sayang jauh daripada hal-hal duniawi kepada pentahbisan yang belum pernah dialami sebelum itu. Beribu-ribu orang telah dibawa untuk mendakap kebenaran yang dikhutbahkan oleh William Miller. Hamba-hamba Tuhan telah dibangkitkan dalam roh dan kuasa Elia untuk mengabarkan perutusan itu. Mereka yang menyampaikan perutusan yang serius itu seperti Yohanes perintis bagi Yesus, berasa terdorong mengapak akar pohon itu dan memanggil orang untuk membawa buah-buah untuk pertaubatan. Kesaksian mereka disediakan sedemikian rupa untuk menaikkan semangat dan memberi kesan kepada gereja dengan penuh kuasa serta menyatakan sifat mereka yang sebenar. Ketika mereka menyorakkan amaran yang berat itu supaya lari daripada murka yang akan datang, banyak orang yang menyatukan diri dengan gereja-gereja akan menerima perutusan yang menyembuhkan. Mereka melihat kemurtadan mereka. Dengan air mata pertaubatan yang pahit dan keazaban jiwa yang sangat dalam, mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika Roh Tuhan hinggap pada mereka, mereka pula membantu mengumandangkan seruan, “Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia kerana telah tiba saat penghakiman-Nya.”

Pengisytiharan masa tertentu mengenai kedatangan kali kedua Kristus telah mendapat tentangan hebat dari semua lapisan, dari mereka yang melayani di mimbar hinggalah di kalangan mereka yang semborono, orang berdosa paling nekad. “Tidak ada orang yang mengetahui hari atau jamnya!” adalah ungkapan yang kedengaran diucapkan oleh para pendeta hipokrit dan dari para pencemuh yang lantang.

Tidak ada yang akan ditunjuk ajar dan diperbetulkan dalam penggunaan ayat-ayat oleh mereka yang menunjuk kepada tahun bila mereka percaya yang tempoh nubuatan akan berakhir dan kepada tanda-tanda yang menunjukkan Kristus sudah hampir, bahkan sudah di ambang pintu. Banyak di antara orang-orang yang mengaku mengasihi Juruselamat mengatakan bahawa mereka tidak menentang terhadap kedatangan-Nya yang kedua kali, tetapi semata-mata membantah masa yang ditentukan. Tuhan yang melihat semua hal dapat membaca hati mereka. Mereka tidak ingin akan hampirnya Yesus itu. Mereka tahu bahawa kehidupan mereka yang tidak bersifat kristian tidak akan bertahan terhadap ujian. Sebab mereka tidak berjalan pada jalan daif yang dibentangkan oleh-Nya. Gembala-gembala palsu ini menjadi penghalang kepada pekerjaan Tuhan. Kebenaran yang dikhutbahkan dalam kuasanya yang meyakinkan kepada umat menaikkan semangat mereka dan seperti pegawai penjara, mereka mula bertanya, “Apakah yang harus kubuat supaya selamat.” Tetapi gembala-gembala ini menjadi penghalang di antara kebenaran dan umat yang berkhutbah akan hal-hal yang menyenangkan untuk memesongkan mereka daripada kebenaran. Mereka berpadu dengan Syaitan dan para iblisnya lalu berseru, “Damai, damai” ketika tidak ada damai. Aku melihat bahawa malaikat-malaikat Tuhan telah mencatat semuanya itu. Pakaian-pakaian  pada gembala-gembala yang tidak ditahbiskan itu dilumuri dengan darah jiwa-jiwa. Mereka yang menyenangi keselesaan itu dan berpuas hati dengan hubungan renggang dengan Tuhan tidak akan bangkit daripada buaian rasa selamat duniawi.

Banyak pelayan rohani tidak mahu menerima perutusan yang menyelamatkan ini manakala mereka yang ingin menerimanya dihalangi. Darah jiwa-jiwa tertanggung atas mereka. Para pengkhutbah dan umat bergabung menentang perutusan dari syurga ini. Mereka menganiaya William Miller dan orang-orang yang bergabung dengannya dalam pekerjaan itu. Kepalsuan disebarkan untuk mencacatkan pengaruhnya. Pada masa yang lain selepas dia dengan jelasnya menyatakan nasihat-nasihat Tuhan, dengan mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang menyentuh hati para pendengar, keberangan besar bernyala-nyala  menentangnya. Ketika dia meninggalkan tempat pertemuan itu, beberapa orang menyerang hendap untuk membunuhnya. Tetapi malaikat Tuhan diutus untuk memelihara nyawanya dan membawanya jauh daripada gerombolan yang marah itu. Pekerjaannya belum lagi diselesaikan.

Orang-orang yang paling setia menerima perutusan itu dengan senang hati. Mereka tahu perutusan itu datangnya daripada Tuhan dan disampaikan tepat pada masanya. Para malaikat memandang dengan minat yang sangat mendalam terhadap hasil perutusan syurgawi itu. Bila gereja-gereja berpaling daripada perutusan itu dan menolaknya, para malaikat itu dengan sedih bertanya kepada Yesus. Dia memalingkan muka-Nya daripada gereja-gereja itu dan menyuruh malaikat-malaikat menjaga dengan setia mereka yang dihargai, yang tidak menolak kesaksian itu sebab ada terang lain yang akan menyinari mereka.

Aku melihat bahawa jika orang-orang yang mengaku Kristian mengingini kedatangan Juruselamat, jika kasih mereka terletak pada-Nya, jika mereka merasakan bahawa tidak ada sesuatupun di dunia ini yang setanding dengan-Nya, mereka seharusnya mengalu-alukan dengan keriangan tanda-tanda pertama kedatangan-Nya. Tetapi ketidaksenangan yang mereka tunjukkan itu apabila mereka mendengar kedatangan Tuhan merupakan bukti kukuh bahawa mereka tidak mengasihi-Nya. Syaitan dan para iblisnya berasa menang dan melemparkan tohmahan ke muka Yesus dan para malaikat-Nya yang suci bahawa orang-orang yang mengaku pengikut Yesus amatlah kecil kasih kepada-Nya sehingga mereka tidak mengingini kedatangan-Nya kali yang kedua itu.

Aku melihat umat Tuhan riang ria dalam penantian, menunggu Tuhan mereka. Tetapi rancangan Tuhan adalah untuk mematangkan mereka. Tangan-Nya menutup satu kesilapan dalam penghitungan tempoh nubuatan. Mereka yang menunggu-nunggu akan Tuhan tidak menemuinya dan orang-orang paling berpelajaran yang menentang tempoh itu pun gagal melihat kesilapan itu. Tuhan telah menetapkan yang umat-Nya harus mengalami kekecewaan.

Masa berlalu dan mereka yang menantikan dengan riang-ria akan kedatangan Juruselamat mereka berasa sedih dan tawar hati. Manakala mereka yang tidak mengingini kedatangan Yesus tetapi menerima perutusan itu kerana rasa takut, berasa lega yang Dia tidak datang pada masa yang dinanti-nantikan. Pegangan mereka tidak memberi kesan dalam hati dan tidak juga menulenkan hati mereka. Masa yang berlalu memang telah diperhitungkan untuk mendedahkan hati mereka. Merekalah yang pertama berlari dan mencemuh orang-orang yang bersedih, yang kecewa, yang benar-benar merindui kedatangan Juruselamat. Aku melihat hikmat Tuhan dalam mematangkan umat-umat-Nya dan memberi mereka satu ujian untuk memeriksa bagi mengetahui mereka yang berundur dan berpaling pada masa cubaan yang genting.

Yesus dan seluruh isi syurga melihat dengan simpati dan kasih terhadap mereka yang rindu menantikan dengan manisnya untuk melihat Dia yang sungguh dikasihi oleh jiwa mereka. Para malaikat mengepak-ngepak di awang sekeliling mereka untuk menguatkan mereka dalam masa cubaan mereka itu. Mereka yang tidak peduli untuk menerima perutusan syurgawi itu dibiarkan dalam kegelapan. Murka Tuhan bernyala-nyala terhadap mereka oleh kerana mereka tidak mahu menerima terang yang dikirimkan kepada mereka dari syurga. Mereka yang setia, yang kecewa, yang tidak faham mengapa Tuhan tidak datang, tidak dibiarkan dalam kegelapan. Sekali lagi mereka dibawa kepada Alkitab untuk menyelidiki tempoh-tempoh nubuatan. Tangan Tuhan dialihkan daripada angka-angka itu dan kesilapan pun dijelaskan. Mereka melihat bahawa tempoh-tempoh nubuatan itu sampai ke 1844. Bukti yang sama yang digunakan untuk menunjukkan tempoh nubuatan berakhir pada tahun 1843 membuktikan bahawa tempoh-tempoh nubuatan itu berakhir pada 1844. Terang daripada firman Tuhan bersinar atas kedudukan mereka dan mereka mendapati satu tempoh perlengahan. – Jika penglihatan itu lengah, nantikanlah ia. – Dalam keghairahan mereka menantikan segeranya kedatangan Yesus, mereka terlepas pandang terhadap penglihatan yang lengah, yang dihitung untuk mendedahkan orang-orang yang betul-betul menunggu akan kedatangan-Nya. Sekali lagi mereka mempunyai satu titik masa. Namun banyak di antara mereka yang tidak dapat bangkit mengatasi kekecewaan mereka yang teruk untuk memiliki tingkat semangat dan tenaga yang mewarnai iman mereka pada tahun 1843.

Syaitan dan para iblisnya berasa menang atas mereka. Mereka yang tidak mahu menerima perutusan itu, mengucapkan tahniah kepada diri mereka sendiri di atas pertimbangan berpandangan jauh mereka dan hikmat dalam menolak penipuan itu, demikian kata mereka. Mereka tidak menyedari bahawa mereka telah menolak nasihat Tuhan. Mereka bekerja sehaluan dengan Syaitan dan para iblisnya untuk membingungkan umat Tuhan yang hidup daripada perutusan yang datang dari syurga.Orang-orang yang percaya dalam perutusan ini menerima penindasan di gereja-gereja. Ketakutan telah menahan mereka untuk sementara waktu sehingga mereka tidak bertindak mengikut sentimen dari hati mereka tetapi peredaran masa telah menyatakan perasaan mereka yang sebenar. Mereka ingin menutup kesaksian yang orang-orang percaya terdorong untuk memikulnya, bahawa tempoh nubuatan adalah berlangsung hingga 1844. Dengan terang mereka menjelaskan kesilapan mereka dan memberikan sebab-sebab mengapa mereka menantikan kedatangan Tuhan pada tahun 1844. Para penentang tidak dapat memberikan hujah-hujah bagi menangkis sebab-sebab kukuh yang diberikan.

Kemarahan gereja-gereja bernyala-nyala ke atas mereka. Gereja-gereja bertekad untuk tidak mahu mendengar apa-apa buktipun dan menutup kesaksian mereka daripada gereja-gereja supaya yang lain tidak dapat mendengarnya. Mereka yang tidak berani menahan terang yang Tuhan telah berikan kepada mereka untuk diberikan kepada orang lain juga dikeluarkan daripada gereja-gereja. Tetapi Yesus menyertai mereka. Mereka riang ria dalam terang wajah-Nya. Mereka telah bersedia untuk menerima perutusan malaikat yang kedua.

Rujuk : Daniel 8:14; Habakuk 2:1-4; Maleaki 3,4; Matius 24:36; Wahyu 14:6-7.

Friday, October 21, 2011

William Miller

22

Aku melihat bahawa Tuhan telah mengutus malaikat-Nya untuk menggerakkan hati seorang petani yang tidak pernah mempercayai Alkitab, lalu membawanya untuk mengkaji nubuatan-nubuatan. Malaikat-malaikat Tuhan berulangkali mengunjungi orang yang dipilih itu, memimpin mindanya dan membuka pemahamannya terhadap nubuatan yang selama ini kekal gelap pada pengertian umat Tuhan. Permulaan rantaian kebenaran telah diberikan kepadanya. Dia telah dibawa untuk mencari pautan demi pautan sehingga dia melihat dengan kehairanan dan kekaguman terhadap firman Tuhan. Dia melihat satu rantaian kebenaran yang sempurna. Firman itu yang selama ini dianggapnya sebagai bukan diilhamkan, kini terbuka di hadapan penglihatannya dengan keindahan dan kemuliaan. Dia melihat satu bahagian kitab itu menjelaskan bahagian yang lain. Apabila satu bahagian kitab itu tertutup daripada pengertiannya, dia menemui di kitab yang lain firman yang menjelaskannya. Dia memandang firman Tuhan yang suci itu dengan riang, dengan rasa hormat yang mendalam serta rasa takjub.

Ketika dia menyusuri nubuatan itu, dia mendapati bahawa penduduk bumi sedang hidup pada senario penutup sejarah dunia ini namun mereka tidak mengetahuinya. Dia memandang kepada penodaan gereja-gereja dan melihat bahawa kasih mereka telah diambil daripada Yesus dan meletakknnya diletakkan pada dunia. Mereka lebih mencari kehormatan duniawi daripada kehormatan yang datang dari atas, bercita-cita mendapatkan kekayaan duniawi daripada menyimpan harta mereka di syurga. Dia melihat kepura-puraan, kegelapan dan kematian di merata tempat. Semangatnya bangkit dalam dirinya. Tuhan telah memanggilnya untuk meninggalkan ladangnya sebagaimana Elisa disuruh meninggalkan lembu sapi dan ladang pekerjaannya untuk mengikuti Elia. Dengan menggeletar, William Miller mula membuka misteri-misteri kerajaan Tuhan itu kepada umat. Dia memperolehi kekuatan daripada setiap usaha. Dia telah membawa umat itu menyusuri nubuatan-nubuatan hingga ke masa kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebagaimana Yohanes Pembaptis menandakan kedatangan Yesus yang pertama dan menyediakan jalan bagi kedatangan-Nya, demikian juga William Miller dan mereka yang bersama dengan dia, mengisytiharkan kedatangan kedua kali Anak Yahweh.

Aku telah dibawa kepada zaman murid-murid dan diperlihatkan kepada Yohanes yang dikasihi. Tuhan mempunyai satu pekerjaan khusus baginya untuk diselesaikan. Syaitan pula bertekad untuk menghalang pekerjaan itu. Syaitan mendorong hamba-hambanya untuk membinasakan Yohanes. Tetapi Tuhan mengutus malaikat-Nya dan memeliharanya dengan luar biasa. Semua orang yang menyaksikan kuasa besar Tuhan yang dimanifestasikan dalam penyelamatan Yohanes berasa takjub dan banyak orang berkeyakinan bahawa Tuhan ada bersama dengannya, dan bahawa kesaksian yang dibawanya berkenaan dengan Yesus adalah betul. Mereka yang mencari jalan untuk membinasakannya berasa takut untuk cuba sekali lagi membunuhnya. Dia dibenarkan untuk terus menderita kerana Yesus. Yohanes dituduh secara palsu oleh musuh-musuhnya dan tidak lama dari itu telah dibuang ke sebuah pulau yang terpencil di mana Tuhan telah mengutus malaikat-Nya untuk menyatakan kepadanya perkara-perkara yang tidak lama lagi akan berlaku di bumi ini serta keadaan gereja sepanjang zaman sehingga akhir; kemurtadan-kemurtadan gereja, kedudukan yang gereja harus duduki sekiranya berkenan di hadapan Tuhan dan akhirnya menang. Malaikat dari syurga datang kepada Yohanes dalam kehebatan. Wajahnya bersinar dengan kemuliaan gemilang syurga.
Dia menyatakan kepada Yohanes penglihatan-penglihatan menarik dan sangat bermakna berkenaan dengan gereja Tuhan dan memaparkan di hadapannya konflik-konflik berbahaya yang akan diharungi oleh gereja.

Yohanes telah melihat mereka menempuh cubaan-cubaan yang berapi-api, menjadi putih dan teruji, akhirnya mengatasi dengan menang, diselamatkan dengan mulianya ke dalam kerajaan Tuhan. Wajah malaikat itu bersinar lebih cerah lagi dengan kegembiraan, dengan berlimpah-limpah kemuliaan ketika dia menunjukkan kepada Yohanes kemenangan akhir gereja Tuhan. Yohanes terpesona melihat penyelamatan akhir gereja dan ketika dia dibawa dengan kemuliaan penglihatan itu dengan penuh takzim dan takjub, dia tersungkur di kaki malaikat itu hendak menyembahnya. Malaikat itu dengan serta merta mengangkatnya berdiri dan dengan lembut menegurnya. Kata malaikat itu, “Janganlah berbuat demikian! Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Yahweh! Kerana kesaksian Yesus adalah Roh Nubuat.” Malaikat itu kemudiannya menunjukkan kepada Yohanes kota syurgawi dengan semua keindahan dan kemuliaan yang gemilang. Yohanes terpesona dan terpegun dengan kemuliaan kota itu. Dia tidak ingat teguran terdahulu daripada malaikat itu lalu dia mula tersungkur menyembah di hadapan kaki malaikat itu yang sekali lagi menegurnya, “Janganlah berbuat demikian! Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi, serta mereka yang memelihara perkataan daripada buku ini. Sembahlah Yahweh.”

Para pengkhutbah dan umat memandang ke atas buku Wahyu sebagai misteri dan kurang penting daripada bahagian-bahagian lain Alkitab suci. Tetapi aku melihat bahawa buku ini sebenarnya sebuah wahyu yang diberikan untuk faedah khusus kepada mereka yang hidup pada hari-hari terakhir. Buku ini akan memimpin mereka untuk mempastikan kedudukan yang betul bagi mereka dan tanggungjawab mereka. Tuhan telah memimpin minda William Miller kepada nubuatan dan memberikannya terang besar ke atas buku Wahyu.

Jika buku Daniel telah difahami, umat itu seharusnya dapat memahami dengan lebih baik visi Yohanes. Tetapi pada masa yang tepat, Tuhan telah datang kepada hamba pilihan-Nya yang mempunyai pengertian jelas. Dalam kuasa Roh Kudus nubuatan dibuka, menunjukkan kepadanya keharmonian visi Daniel dan Yohanes dan lain-lain bahagian Alkitab, ditekankan ke dalam hati umat amaran firman yang suci serta menggerunkan, supaya bersedia bagi kedatangan Anak manusia. Keyakinan yang sesungguhnya dan mendalam bertapak dalam minda orang-orang yang mendengar hujah-hujahnya. Para pembimbing rohani dan orang-orang biasa, orang-orang berdosa dan kafir mula berpaling kepada Tuhan untuk menyediakan diri menghadapi penghakiman.

Malaikat-malaikat Tuhan mengiringi William Miller dalam misinya. Dia tegas dan tidak mudah patah semangat. Dia dengan berani mengisytiharkan perutusan yang di pertanggungjawabkan kepadanya. Satu dunia yang bergelumang dengan kejahatan dan satu gereja yang dingin dan duniawi sudah cukup memanggilnya bertindak dengan bertenaga dan membawanya untuk rela bertahan terhadap kerja keras, serba kekurangan dan dalam penderitaan. Walaupun ditentang oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kristian dan oleh dunia serta ditampan oleh Syaitan dan para iblisnya, dia tidak berhenti daripada berkhutbah tentang Injil kekal di mana sahaja dia dijemput datang. Dia mengumandangkan seruan, “Takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia kerana telah tiba saat penghakiman-Nya.”

1Raja-raja 19:16-21; Daniel 7-12; Wahyu 1, 14:7, 19:8-10, 22:6-10.

Thursday, October 13, 2011

Gereja Dan Dunia Bersatu

21

Syaitan kemudian berunding dengan para iblisnya. Mereka menimbangkan apa yang telah mereka perolehi. Memang betul mereka telah menghalang beberapa jiwa pengecut daripada memeluk kebenaran melalui rasa takut akan mati, tetapi ramai termasuk yang paling pengecut pun telah menerima kebenaran dan dengan serta merta selepas itu ketakutan dan rasa pengecut itupun meninggalkan mereka. Ketika orang-orang ini menyaksikan kematian saudara-saudara seiman mereka, melihat kesabaran dan keteguhan pendirian mereka, orang-orang ini mengetahui bahawa Tuhan dan para malaikat telah menolong mereka untuk bertahan terhadap penderitaan. Mereka telah bertambah lantang dan berani. Apabila mereka disuruh melepaskan nyawa masing-masing, mereka masih memelihara iman yang sedemikian sabar dan pendirian yang teguh sehingga pembunuh mereka itu pun gementar. Syaitan dan para iblisnya membuat keputusan bahawa ada cara yang lebih berjaya untuk memusnahkan jiwa dan lebih pasti pada akhirnya. Mereka melihat bahawa walaupun mereka telah menyebabkan orang-orang Kristian menderita, keteguhan pendirian mereka dan pengharapan cerah yang mendorong mereka menyebabkan orang-orang yang paling lemah bertambah kuat sehingga pangkin penyeksa dan api yang bernyala-nyala pun tidak dapat menyerikkan mereka. Mereka mencontohi perangai mulia Yesus apabila berhadapan dengan pembunuh-pembunuh-Nya. Banyak orang berasa yakin terhadap kebenaran itu dengan menyaksikan kesetiaan mereka dan kemuliaan Tuhan yang turun atas mereka. Syaitan membuat keputusan yang dia mesti datang dalam bentuk yang lebih sederhana. Dia telah menodai doktrin Alkitab dengan tradisi yang sudah berakar umbi dan telah merosakkan jutaan orang. Dia menahan kebenciannya dan memutuskan tidak akan mengenakan penganiayaan yang sedemikian pahit terhadap sasarannya sebaliknya membawa gereja bersaing, bukan untuk iman yang suatu ketika dikurniakan kepada orang-orang salih tetapi untuk pelbagai tradisi.  Ketika dia membawa gereja untuk menerima kesenangan dan kehormatan dunia dengan kepura-puraan yang palsu untuk menguntungkan gereja, maka gereja mulai kehilangan restu dari Tuhan. Secara perlahan-lahan, gereja mulai kehilangan kuasanya apabila ia mengelak daripada mengisytiharkan bahawa kebenaran yang lurus iaitu yang menyingkirkan pencinta keseronokan dan sahabat kepada dunia.

Gereja itu bukan lagi umat yang tersendiri dan istimewa sebagaimana ianya ketika api penganiayaan bernyala-nyala menentangnya. Bagaimanakah emas menjadi pudar? Bagaimanakah emas yang paling murni telah berubah? Aku melihat bahawa jika gereja sentiasa memelihara ciri-ciri khusus dan sucinya, kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid akan kekal bersamanya. Orang-orang sakit akan disembuhkan, roh-roh jahat akan ditegur dan dibuang keluar dan gereja akan menjadi kuat serta mendatangkan kegerunan kepada musuh-musuhnya.

Aku melihat bahawa satu kumpulan besar yang mengaku nama Kristus, tetapi Tuhan tidak mengakui mereka sebagai umat-Nya. Dia tidak berkenan kepada mereka. Syaitan bagaikan telah menggunakan perwatakan agama dan sangat-sangat rela menerima saranan agar orang ramai sentiasa berfikir yang mereka adalah orang-orang Kristian. Syaitan sangat-sangat rela menerima yang mereka harus percaya kepada Yesus, penyaliban-Nya dan kebangkitan-Nya. Syaitan sendiri dan para iblisnya pun percaya penuh tentang semua ini dan rasa gementar. Tetapi jika iman ini tidak menimbulkan pekerjaan yang baik dan tidak membawa mereka yang mengakui hal-hal itu mencontohi kehidupan penyangkalan diri Yesus, Syaitan tidak akan berasa terganggu. Sebab mereka hanya mengambil nama Kristian sedangkan hati mereka masih duniawi.
Syaitan boleh menggunakan mereka dalam perkhidmatannya lebih baik lagi daripada tidak mempunyai kepercayaan. Di bawah nama Kristian, mereka telah menyembunyikan kecacatan. Mereka terus hidup dengan sifat-sifat yang tidak disucikan dan nafsu-nafsu jahat yang tidak ditaklukkan.

Hal ini memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak percaya melemparkan ketidaksempurnaan orang-orang itu ke muka Yesus Kristus, memalukan-Nya dan menyebabkan mereka yang beragama murni dan tidak bernoda mendapat nama buruk.

Para pelayan berkhutbah tentang hal-hal yang menyenangkan bagi para profesor yang berhati duniawi. Inilah kemahuan Syaitan. Mereka tidak berani berkhutbah tentang Yesus dan kebenaran daripada Alkitab yang melukakan. Sebab jika mereka berkhutbah tentang kebenaran, para profesor tidak akan mendengar apa yang mereka khutbahkan. Kebanyakan para profesor itu adalah kaya-kaya belaka dan harus dipelihara kehadiran mereka dalam gereja, walaupun mereka tidak lagi layak berada di situ sebagaimana Syaitan dan para iblisnya. Agama Yesus dibuat kelihatan terkenal dan terhormat di hadapan mata dunia. Semua orang diberitahu bahawa mereka yang beragama akan lebih dihormati oleh dunia. Ajaran sedemikan jauh berbeza daripada ajaran Kristus. Ajaran Kristus dan ajaran duniawi tidak mungkin berdamai. Mereka yang mengikuti Yesus mestilah meninggalkan hal-hal duniawi. Perkara-perkara yang menyenangkan hati itu berasal daripada Syaitan dan para iblisnya. Mereka mengadakan rancangan dan para profesor melaksanakannya. Hipokrit dan orang-orang berdosa bersatu dengan gereja. Ajaran-ajaran karut yang menyenangkan diajarkan dan mendapat sambutan yang amat baik. Tetapi jika kebenaran dikhutbahkan dalam kemurniannya, hal itu akan menutup pintu kepada hipokrit dan orang-orang berdosa. Tetapi tidak ada bezanya di antara orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus dan dunia. Aku melihat bahawa jika topeng itu dapat dikoyakkan daripada para anggota gereja-gereja, tentu sekali akan mendedahkan kejahatan, kekejian dan  kecurangan, sehingga anak Tuhan yang paling tidak yakin pun tidak akan teragak-agak memanggil mereka dengan nama mereka yang sebenar, anak-anak bapa mereka, si Iblis; sebab pekerjaannya yang mereka lakukan. Yesus dan seluruh isi syurga melihat dengan rasa meluat akan pemandangan itu. Namun Tuhan mempunyai perutusan yang suci dan penting kepada gereja. Jika diterima, ia akan membuat pembaharuan menyeluruh dalam gereja, memulihkan kesaksian hidup yang akan membersihkan gereja daripada orang-orang yang bersikap hipokrit dan orang-orang berdosa dan sekali lagi gereja menjadi kesenangan kepada Tuhan.

Rujuk : Yes. 30:8-21; Yakubus 2:19; Wahyu 3.